Moments

Ports i Mans és més que el resultat d’una experiència artística. La inspiració també apareix en aquells instants de temps lluny del taller de treball, durant la convivència dels artistes o de la recol·lecció de les plantes. Posar paraules a les sensacions, les olors o els moments especials sovint limita la poesia de l’experiència. El record de la vivència només la podem congelar a través de Moments…