Clavell 58, 43534 Mas de Barberans (Tarragona)
(+34) 977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat
Restauració i retorn de dos llibres manuscrits del Mas 2018-05-15T21:15:52+00:00

L’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa a través de la Unitat de Conservació i Restauració,  ha restaurat dos llibres manuscrits, propietat de l’Ajuntament del Mas de Barberans que contenen informació de l'activitat econòmica i política del municipi en diferents períodes històrics. Són el Llibre d'Establiments (1680-1890), i el Llibre d'Actes. El primer és un document oficial que recull normes relacionades amb la gestió del bestiar i la poda d'arbres i vinyes, entre altres qüestions. Està format per diferents quadernets i el més antic data del 1680.

I el segon recull informació municipal i signatures dels convocats a tots els plens municipals i totes les reunions celebrades entre 1935 i 1939. Es tracta d'un dels escassos documents que es conserven del  període de la Guerra Civil, anys en què es va generalitzar la crema, el decomís i la destrucció de material d'arxiu. Tots dos documents es trobaven en un estat de conservació delicat i estan dipositats a l’Arxiu Comarcal del Montsià. Durant les Festes Majors els vam tenir exposats al Museu de la Pauma.