Clavell 52, 43514 Mas de Barberans (Tarragona)
(+34) 977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat

Política de privacitat i avís legal

Política de privacitat i avís legal 2024-01-09T13:19:03+00:00

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), manifesta que el domini info@cdrmuseudelapauma.cat és propietat de l’AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS, amb CIF P-4307800-E, i amb domicili a Av. Joan Celma s/n 43514 MAS DE BARBERANS (TARRAGONA).

AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de l’AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de l’AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS i seu social a Av. Joan Celma s/n 43514 MAS DE BARBERANS (TARRAGONA)

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

Formulari de contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contacte, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que vostè no manifesti el contrari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Av. Joan Celma s/n 43514 MAS DE BARBERANS (TARRAGONA), o en info@cdrmuseudelapauma.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS

AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. AJUNTAMENT MAS DE BARBERANS. poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Avis per cookies

Els informen que per un bon funcionament de la web www.cdrmuseudelapauma.cat, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web.

Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que fa servir l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

AJUNTAMENT MAS DE BARBERANS. En la seva web fa ús de “cookies” de tercers i en concret de Google Analytics; que és un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Màrqueting responsabilitat de l’AJUNTAMENT MAS DE BARBERANS amb domicili en Av. Joan Celma s/n 43514 MAS DE BARBERANS (TARRAGONA).

La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactuen a la web i la informació que s’aconsegueix. Aquestes dades seran transmeses per les empreses gestores de les “cookies” i seran conservades d’acord amb els paràmetres d’aquestes entitats.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions seran necessàries que es realitzin a l’Av. Joan Celma s/n 43514 MAS DE BARBERANS (TARRAGONA) o bé enviant un correu electrònic a: info@cdrmuseudelapauma.cat

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

En qualsevol cas, l’ usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas AJUNTAMENT MAS DE BARBERANS pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

En els següents enllaços,  podrà trobar instruccions que l’ajudaran a configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.

Si es desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat AJUNTAMENT MAS DE BARBERANS. de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a  AJUNTAMENT MAS DE BARBERANS a través dels seus mitjans d’atenció al públic o bé comunicar-se amb nosaltres a través de: info@cdrmuseudelapauma.cat