Clavell 52, 43514 Mas de Barberans (Tarragona)
(+34) 977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat

El fons del Museu de la Pauma s’amplia

El fons del Museu de la Pauma s’amplia

Tot i la pandèmia i les seues conseqüències, la col·lecció permanent del Museu de la Pauma del Mas de Barberans ha continuat creixent aquest 2021 i s’ha mantingut constant la tasca d’inventari i catalogació de noves peces incorporades al fons museístic. Així, durant la campanya d’enguany s’ha assolit la xifra de 527 peces distribuïdes en 374 registres. Totes aquestes noves peces són interessants perquè aporten noves visions sobre el món de les fibres vegetals i del treball de la pauma en particular.

Concretament, d’entre els objectes que s’han adquirit o acceptat aquest 2021, cal destacar un conjunt històric de fibres integrat per cinc peces que mostra el treball de la pauma en una llar de Mas de Barberans. Es tracta d’una donació de Paco Lleixà. També s’ha catalogat i inventariat el material utilitzat per elaborar el documental Dos dones, quatre mans i un cabasset (14 peces), que explica a mode de tutorial com elaborar un cabasset de pauma i un de drapet. I finalment, l’exposició de cistelleria europea Lookout, també ha aportat tres peces a la col·lecció del Museu, dels artesans John Cowan, Anne Mette i Rainer Groth.  D’aquesta manera el Museu ha vist ampliat també el fons d’artesans internacionals.

Tots aquests objectes han estat guardats a la sala de reserva del museu, ja sigui en sistemes d’arxiu compactes, de sis per tres pisos cadascun, o en caixes especials d’emmagatzematge, seguint un sistema numèric que les fa fàcilment localitzables.

FOTOS 1 i 2: Tim Johnson

2021-12-15T13:08:07+00:00