Clavell 52, 43514 Mas de Barberans (Tarragona)
(+34) 977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat

Peces amb DNI

Peces amb DNI

El Museu de la Pauma del Mas de Barberans està a punt de complir 10 anys. Ho farà el mes de maig d’aquest 2020 que estem a punt d’estrenar. Durant aquests anys de trajectòria vital la col·lecció de peces que conté ha anat creixent de manera progressiva, però molt controlada. Així, actualment al llibre de registre del museu hi consten un total de 351 peces documentades, algunes d’elles provinents del certamen internacional de les fibres vegetals. En l’última campanya se n’han documentat 50 que corresponen bàsicament a les peces creades al llarg del projecte d’artesania i disseny Lo Rogle. Segons Eva Garcia Lleixà, documentalista responsable de les tres darreres campanyes de documentació, el número que s’atorga a cada peça és com el seu DNI personal i la fitxa de cada número conté totes les dades personals de cada peça (descripció, mides, estat de conservació, fotografia, etc.).

L’inventari de peces al Museu de la Pauma s’ha anat fent des dels inicis, no obstant això no va ser fins al 2017 que es va sistematitzar la informació en fitxes d’inventaris seguint la normativa que demana la Llei de Museus de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’homogeneïtzar criteris.

La sala de reserva on es dipositen les peces està situada al soterrani de l’edifici del museu i té les característiques pròpies dels espais de reserva tant pel que fa a la distribució de les peces com al control de temperatura i humitat. L’espai però, és limitat -40 metres quadrats-, això explica que la política d’adquisicions sigui molt restrictiva: es valora l’ingrés de cada peça, atenent a uns criteris molt definits, per tal de no crear un magatzem de peces sinó una sala de reserva i documentació. La disposició de les peces en aquesta sala s’intenta que sigui per afinitats i característiques comunes.

Fotos: Joan Maria Ventura

2019-12-18T14:12:36+00:00